Novinky

Opatrenia a usmernenia pre materské školy platné od 18.1.2021 do 07.02.2021

15.01.2021 09:36
Podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR platí  odporúčanie poskytovať výchovno-vzdelávací proces len deťom zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do...

Opatrenia a usmernenia pre školy platné od 9.11. do 15.11.2020

02.11.2020 09:55
V prílohách Vám posielam dokumenty, ktoré usmerňujú podmienky vstupu do budovy materskej školy. Od 9.11.2020 môže zákonný zástupca dieťaťa vstúpiť do budovy, ak sa preukáže negatívnym testom na COVID 19. Zároveň je v platnosti nové vyhlásenie o bezinfekčnosti. Prosím, prineste ho pri prvom vstupe...

Zeleninkové šialenstvo

26.10.2020 12:20
Milí rodičia, minulý týždeň sme v našej materskej škole začali projekt Zeleninkové šialenstvo. Máme k nemu urobenú nástenku, ale keďže do škôlky nemôžte vstupovať, tak vám o ňom  informácie posielame. Projektu sa zúčastňujú len predškoláci. Každý týždeň budeme mať jeden...

Jedálny lístok

16.10.2020 14:28
 v sekcii Menu sme vytvorili novú záložku Jedáleň. Tu budeme vkladať jedálny lístok na aktuálny týždeň.  Keďže v tomto čase majú rodičia zákaz vstupu do priestorov MŠ, budeme Vám takouto forou informovať o  jedálnom lístku na každý týždeň. Ak chcete, môžte sa inšpirovať...

Recykluj a vyhraj

16.10.2020 12:26
V školskom roku 2019/20 sa naša materská škola zúčastnila projektu s Milk agrom Recykluj a vyhraj. Keďže ukončenie súťaže bolo až v septembri 2020, výsledky boli zverejnené až v októbri. Prihlásili sme sa do kategórie Pieseň. Pani učiteľky z triedy Sovičiek vymysleli a deti naspievali pieseň o...

Bicykel môj kamarát

27.09.2020 15:41
V rámci týždňa mobility 2020 sme aj v našej materskej škole podporili dopravu bez áut a znečisťovania ovzdušia. Deti z triedy Sovičiek si priniesli bicykle a ukázali bezpečnú jazdu na tomto dopravnom prostriedku. Všetci boli veľmi šikovní a získali vodičský cyklistický preukaz. Blahoželáme a želáme...

September v materskej škole

27.09.2020 15:32
Keď odchádza leto vravíme si zas, prečo sa tak náhliš, veď máš ešte čas. Ešte raz nás zohrej slnko premilé, šantíme na lúke ako motýle. Aj túto pesničku sme sa naučili v prvom školskom mesiaci september. Zvládli sme slzičky a už je z nás super parta. Každý dobrý škôlkar sa vie pozdraviť, poďakovať,...

Usmernenia pre rodičov ohľadom coronavírusu

20.08.2020 19:40
Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích...

Rodičovské združenie v školskom roku 2020/21

18.08.2020 10:40
Oznamujeme rodičom, že úvodné rodičovské združenie v školskom roku 2020/21 sa uskutoční dňa 27.8.2020 (štvrtok) o 17.00 hod. v jedálni MŠ Záhradné. Zároveň prosíme rodičom,aby priniesli všetky veci potrebné pre pobyt detí v MŠ. Je potrebné ich uložiť do skrinky v detskej šatni.  Zoznam...

Všeobecno záväzné nariadenie obce Záhradné

09.07.2020 15:12
Od 1.8.2020 podľa VZN obce Záhradné platia nové poplatky ako príspevky zákonných zástupcov dieťaťa na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach (tzv.školné). Tu sú informácie týkajúce sa materskej školy: Čl. 2 Materská škola 1) Obec Záhradné  u r č u j e  v zmysle zákona § 28...