Zeleninkové šialenstvo

Milí rodičia, v októbri sme v našej materskej škole začali projekt Zeleninkové šialenstvo.  Projektu sa zúčastňujú len predškoláci.Každý týždeň máme jeden zeleninkový deň, počas ktorého spoznávame a  ochutnávame jednu zeleninu. Mali by sme prejsť 43 druhov zeleniny. Realizuje ho  vyškolená zeleninková lektorka. V našej materskej škole je to pani učiteľka Simkuletová. Z každej realizovanej aktivity Zeleninkového šialenstva budeme mať fotky, ktoré budeme zverejňovať. 

Prejavujte záujem o udalosti zeleninkového dňa a prípadne zaraďte predmetnú zeleninu do večere. Je dobré, ak sa dieťa môže podieľať na príprave večere aj prakticky.

Úlohou detí je bližšie sa zoznámiť so zeleninou , začať a mať chuť a odvahu s ňou v kuchyni pracovať. Spoznať a naučiť sa používať kuchynské pomôcky potrebné pri práci. Práve bezprostredným kontaktom, uchopením a poznaním zeleniny všetkými zmyslami si deti vytvárajú pozitívny vzťah k zelenine. Keď si deti dokážu mrkvu očistiť škrabkou samy, je veľmi pravdepodobné, že ju s chuťou aj zjedia alebo minimálne ochutnajú.

Len spoluprácou pedagógov a rodičov docielime pozitívne vnímanie zeleniny v zmysle zdravého životného štýlu a boja proti rozšírenej detskej obezite.